Ik   ben   de   nestor   van   de   familie   en   een gezellige      graag      geziene      gast.      Ze hebben   me   bolle   Jan   genoemd   omdat   ik de dikste ben van allemaal. Meestal     ben     ik     een     rustige     warme partner,   maar   als   ze   me   veel   te   eten geven,   kan   de   vlam   wel   eens   in   de   pijp slaan. Mijn   pijp   kan   eraf,   dus   u   kunt   me   zo meenemen.     Ook     handig     als     u     me onderdak wilt zetten in de winter. Mijn   buikmaat   is   40   cm   en   ik   ben   +/-   90 cm   hoog.   Mijn   schoorsteen   is   150   en   ik weeg 45 kg. Mijn    voorvaderen    die    15    jaar    geleden begonnen   te   branden,   zijn   nog   steeds   in leven, roestig en wel.
 190,-